YADYO & Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Bu sayfa sizi dış bir bağlantıya yönlendirecektir.

Birim web sitesi linki : http://yadyo.cu.edu.tr/storage/%C4%B0%C5%9F%20Birliklerimiz/YADYO%20&%20Valilik%20%C4%B0%C5%9F%20birli%C4%9Fi.pdf
gitmek için lütfen tıklayınız.