İletişim

Adres:

Çukurova Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu 01330

Sarıçam/Adana/Türkiye

 

Müdürlük Tel: +90 322 338 60 01
Müdürlük E-Posta: yadyo@cu.edu.tr

Üniversite Tel: +90 322 338 6084

 

Dahili Hatlar

Müdür

Müdür Yardımcısı (Akademik)

Müdür Yardımcısı (İdari)

Yüksekokul Sekreteri

Özel Kalem

Personel İşleri ve Satınalma                      

Tahakkuk ve Döner Sermaye

Öğrenci İşleri

Yazı İşleri

Taşınır Kayıt Yetkilisi

Teknik Büro ve Fotokopi

Kütüphane

2929

2923

2927

2928/ 2921-109

2921-146

2921-115

2921-111

2921-106

2921-144

2921-145

2921-105

2921-112