Mal Bildirim Formu
Bu sayfa sizi dış bir bağlantıya yönlendirecektir.

Birim web sitesi linki : http://yadyo.cu.edu.tr/storage/Formlar/Mal%20Bildirim%20Formu.pdf
gitmek için lütfen tıklayınız.