Öğretim Elemanı Değerlendirme Formu
Bu sayfa sizi dış bir bağlantıya yönlendirecektir.

Birim web sitesi linki : http://yadyo.cu.edu.tr/storage/Formlar/%C3%96%C4%9Fretim%20Eleman%C4%B1%20De%C4%9Ferlendirme%20Formu.docx
gitmek için lütfen tıklayınız.