Duyurular

...

Bahar Yarıyılında Derslere Devam Etmek İsteyen Tekrar Öğrencilerinin Dikkatine!

 

Not: Devamsız olan 2021-2022 yılı kayıtlı tekrar öğrencileri, II. Yarıyıl derslere devam etmek istiyorlar ise; aşağıda bulunan dilekçe örneğini doldurarak yadyo@cu.edu.tr adresine 27-30 Ocak 2023 tarihleri arasında e-mail olarak göndermeleri gerekmektedir.

 

(II. YARIYILDA DERSLERE DEVAM ETMEK İSTEYEN TEKRAR ÖĞRENCİLERİ İÇİNDİR)

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE,

             2021-2022 Eğitim Öğretim yılında Hazırlık Programı öğrencisi olarak dil eğitimine devam ettim ve başarısız oldum. Halen hazırlık yükümlülüğüm bulunduğundan 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı II. Yarıyılında hazırlık programına devam etmek istiyorum.

              Gereğini bilgilerinize arz ederim.

          …../01/2023

         Adı/Soyadı :......................................................................................................

           Öğrenci No :…………………………………………………..………………….………………………...

           Fakülte :…………………………………………….…………………………………………………..…….

           Bölüm :…………………………………………………………………………………………………………

          Telefon :………………………………………………………………………………………………………..

          Adres:……………………………………………………………………………………………………..…….

          e-posta :………………………………………………………………………………………...………..……