Etkinlikler

...

Drama İçin İş Birliği

ÇÜ YADYO’da drama etkinlikleri yönetimin, hocaların ve P1 sınıflarından davetli öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Drama etkinlikleri, iki farklı sınıftan iş birliği yapan P3 öğrencileri tarafından Değerler Eğitimi Projesi kapsamında hazırlanmıştır. Öğrencilerin tüm dünyadan farklı kültürlere ait hikayelerden faydalanarak kendi versiyonlarını yaratmaları ve hikayeyi canlandırmaları beklenmiştir. Öğrenciler şu web sitelerinden faydalanmışlardır: http://www.multilibproject.eu/, https://worldstories.org.uk/lang/english.

Etkinlik sonunda projeyi değerlendirmek, hikayelerde saklı değer odaklı mesajları bulmak ve iş birliği ve birlikte çalışmanın önemi üzerine konuşmak amacıyla grup görüşmesi yapılmıştır. Katılımcı tüm öğrenciler ve öğretmenler bu projenin bir parçası olmaktan mutluluk duymuşlardır. Yönetimin katkılarıyla akademik yıl boyunca Değerler Eğitimi Projesi devam edecektir.