Bilim

...

Transforming Teaching Approaches – Upgrading to the New-Era Teacher Semineri

 

Kurumsal hizmet içi eğitim etkinliklerimiz kapsamında 22 Aralık Çarşamba günü eğitmen Amir HAMİDİ tarafından verilen Transforming Teaching Approaches – Upgrading to the New-Era Teacher isimli seminer YADYO öğretim elemanları tarafından ilgiyle karşılandı.

Gelişen çağın gereksinimlerine ve değişen jenerasyonların ihtiyaçlarına uyum sağlamanın önemiyle birlikte bu gereksinimlerin nasıl karşılanacağının temele alındığı seminer, öğrencilerin motivasyonunu arttırma yollarını, öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini ve öğrencilere verilen bilgilerin hafızalarında uzun süre kalmasının alternatif yollarını da barındıran çeşitli aktiviteleri ön plana çıkarmıştır. Güncel kalmanın son derece önemli olduğu dil eğitiminde, beceri öğretme yollarının dünü ve bugünü kıyaslanmış, değişiklik ihtiyacı hissedilen alanlar irdelenerek alternatif aktiviteler önerilmiştir.