Retain

RETAIN Projesinin (Proje Ref. No: 2013-3260/001-001) genel amacı kapsayıcı ve yaratıcı bir okul ortamı yaratmak ve geliştirmektir. 

Bunun gerçekleşmesi ve böylece çocukların ve gençlerin günümüz toplumunda başarılı olmaları için gerekli temel yeterlikleri edinmelerinin ön koşulu nitelikli öğretmen ve okul yöneticilerinin varlığıdır. 

Ne yazık ki, pek çok genç öğretmen okulda aldığı öğretmenlik eğitiminden sonra mesleğe geçiş sürecinde zorlanmaktadır. RETAIN Projesi kapsamında Avrupa genelinde yaklaşık 25 okulda yapılan araştırma sonunda, mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin öğretmenlik mesleğiyle ilgili beklentilerinin farklı olması ile idari ve diğer iç ve dış kaynaklı ilişkilerin yarattığı zorluklardan ötürü ya mesleği bırakmaya yöneldikleri ya da öğretmenlik mesleğine karşı olan ilgilerinin büyük ölçüde azaldığı tespit edilmiştir. 

Bu durumla ilgili çözüm üretmek amacıyla, RETAIN Projesi bütünsel bir yaklaşım dahilinde öğrenciler, farklı nesil öğretmenler, yöneticiler, veliler ve dış dünyanın etkili bir iş birliği içerisinde olabilmeleri için okullarda kapsayıcı ve yaratıcı bir çalışma ortamı geliştirmeyi istemektedir. 

Projelerin özel hedefleri içerisinde- okul yöneticilerine ve genç ya da tecrübeli öğretmenlere kapsayıcı ve yaratıcı bir çalışma ortamı oluşturmaları konusunda yardımcı olabilecek araç, yöntem, öneri ve araç kutusu geliştirmek, test etmek ve önermek vardır. 

Proje Çalışanları: Yrd. Doç. Dr. Figen YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Seden Eraldemir Tuyan