MUSILIB: Çocukların Çok Kültürlü Öğrenmesi

MUSILIB: Çocukların Çok Kültürlü Öğrenmesi

 

Proje Kısaltması: MÜSİLİB

 

Program: Erasmus+ (KA201- Okul Eğitimi için Stratejik Ortaklıklar)

 

Proje Başlangıç Tarihi: 01-09-2018

 

Proje Bitiş Tarihi: 28-02-2021

 

Proje Kodu: 2018-1-FI01-KA201-047196

TR:

 

MUSILIB projesi, 12 farklı dilde geleneksel ve çağdaş çocuk öykülerinden oluşan çok kültürlü bir elektronik kitaplık olan MultiLib elektronik kitaplığını genişletecek ve buna bir başka kültürel öğe olan müziği de ekleyecektir. MUSILIB, çıktıları aracılığıyla çok kültürlü becerileri, sosyal uyumu, çeşitliliğe saygıyı ve uyumlu ilişkileri geliştirmeyi amaçlar.

 

Proje Koordinatörü: Narpes Stad / Övermark skola, Finlandiya

 

Proje Ortakları:

 

Çukurova Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, Türkiye

 

Projede yer alan kilit kişiler: Öğr. Üyesi Dr. Figen YILMAZ & Öğr. Gör. Dr. Eda KAHYALAR