Görev Dağılım Çizelgesi

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU OFİSLERİNİN GÖREV DAĞILIMI

 

Büro

Asıl İş Yapan

Yedek Personel

 

1

 

Personel Bürosu

Yasemin ÜNAL

Ömer AYYILDIZ

2

Satın Alma Bürosu

 

Yasemin ÜNAL

Hüseyin KANMAZ

3

Öğrenci İşleri Bürosu

Nermin TÜM

Hüseyin KONAKLI

Hüseyin KONAKLI

Nermin TÜM

4

Özel Kalem

Özlem KILIÇ

İsmail KÜRTÜL

5

Maaş Mutemetliği ve Döner Sermaye İşlemleri Bürosu

 

Hüseyin KANMAZ

Yasemin ÜNAL

 

6

Yazı İşleri Bürosu

 Ömer AYYILDIZ

Yasemin ÜNAL

 

 

 

 

7

Taşınır Kayıt Bürosu

 İsmail KÜRTÜL

-

 

 

8

 Fotokopi ve İdare Amirliği

Muzaffer KÜÇÜKSUBAŞI

Mehmet DÖNMEZ

9

Kazan Dairesi

Mehmet DÖNMEZ

Muzaffer KÜÇÜKSUBAŞI

10

Destek Hizmetleri 

Esra GÜL

-