Hizmetiçi Eğitim/Gelişim ve Akademik Faaliyetler Koordinatörlüğü

 

Koordinatör

 

 

Öğr. Gör. Dr. Esma BİRİCİK DENİZ

 

  

 

 

 

 

Birimin Misyonu

 

 

 

Hizmetiçi Eğitim/Gelişim ve Akademik Faaliyetler Koordinatörlüğü, bir dizi mesleki gelişim fırsatı sunarak bireysel ve kurumsal etkinliği teşvik etmeyi ve geliştirmeyi amaçlar. Birim, hem akademik/idari personel hem de öğrenciler için yüksek kalite standartlarını karşılamak adına öğretme ve öğrenme sürecini geliştiren seçkin bir ortam oluşturmayı hedefler. Her yıl geniş bir alana odaklanan bir konferans ve çeşitli konularda konuşmalar, çalıştaylar ve eğitim seçenekleri sunan aylık seminerler de dahil olmak üzere bir dizi akademik etkinlik düzenler.