Engelsiz Bina Birim Komisyonu

Üniversitemiz ISO 9001: 2015 kalite yönetim sistemi süreçleri çalışmaları kapsamında, Yüksekokulumuzda Engelsiz Bina Birim Komisyonu oluşturulmuştur.

 

 

Koordinatör

 

 

Öğr. Gör. Gülsun ÖZDEMİR

 

Engelsiz Bina Birim Komisyonu Üyeleri

 

 

 

Öğr. Gör. Cevriye Filiz DUR                                                Yüksekokul Sekreteri Hacer OĞUZ

 

 

 

Birimin Misyonu

 

YADYO Engelsiz Bina Birim Komisyonunun amacı, Yükseköğrenim hayatına adım attıklarının ilk yılında özel gereksinimli öğrencilerin engellerini ortadan kaldırabilmek ve öğrenim yılı boyunca yaşantılarını kolaylaştırabilmek için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmaktır. Bu çerçevede komisyonumuz üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerimizden Özel gereksinimli olanların akademik yılbaşında tespit edilmelerini sağlar ve bu öğrencilerin akademik yıl boyunca karşılaşabilecekleri problemlerini önceden belirleyerek bu problemleri ortadan kaldırabilmek için gerekli önlemleri alır ve uygular. Söz konusu öğrencilerin akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını destekleyecek ve kolaylaştıracak düzenlemeler yapar, bu düzenlemeler konusunda akademik birimleri bilgilendirir, öğrencilerin fiziksel ortamını düzenler, gerekmesi halinde özel ders materyal ve sınav belgesi hazırlanmasını sağlar. Ayrıca özel gereksinimli öğrencilerimizin hakları ve karşılaştıkları sorunlar konusunda farkındalık oluşturabilmek amacıyla öğrencilere ve kurum çalışanlarına yönelik faaliyetlerde bulunur. Bilinç uyandırmak amacıyla seminerler, konferanslar ve benzeri faaliyetler düzenler. Özel gereksinimli öğrencilerin kurum içerisinde düzenlenen çeşitli aktivitelerde yer almalarını organize eder. Gerekmesi halinde öğrencilerin aileleriyle iş birliği içerisinde sağlık durumları ve raporlu oldukları dönemlerde destek alabilmelerini sağlar. Bunlara ek olarak alınan kararların uygulanabilirliğini denetler, Bu çalışmalar danışmanlık ve gönüllülük ilkesine bağlı olarak yerine getirilir.