Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Seçim Komisyonu

 

Komisyon Başkanı

 

 

Prof. Dr. Yonca ÖZKAN

 

 

 

Komisyon Üyeleri

 

 

 

Öğr. Gör. Sezer Alper ZEREYALP          Dr. Öğr. Üyesi Figen YILMAZ          Yüksekokul Sekreteri Hacer OĞUZ          

 

 

 

 

Birimin Misyonu