Ortak Zorunlu Yabancı Dil Birimi

 

Öğr. Gör. Neşe SONÇAĞ

Birim Başkanı

nsoncag@cu.edu.tr

Özgeçmiş

Dahili: 132

Ortak Zorunlu Yabancı Diller Birimi, eğitim dili Türkçe olan fakülte ve/veya bölümlere kayıtlı öğrencilere yönelik açılacak, iki döneme yayılan ve öğrencileri A2 seviyesine getirmeyi hedefleyen zorunlu yabancı dil derslerini organize eden bir birimdir. Bu birimin hazırladığı program kapsamında sunulacak derslerin içeriği ve kazandırılacak yabancı dil becerisi "Avrupa Ortak Dil Kriterleri Çerçevesi" ne uygun olarak planlanmıştır.

 

Birimde Görevli Öğretim Elemanları

 

Öğr. Gör. Aslıcan DEĞERLİ

 

 

 

 

 

Dahili: 

 

Öğr. Gör. Ela GÜRSOY DARÇIN

 

egursoy@cu.edu.tr

 

Özgeçmiş

 

Dahili: 

 

Öğr. Gör. Dr. Elçin PETEK GÜVEN

 

epetek@cu.edu.tr

 

Özgeçmiş

 

Dahili: 


       Öğr. Gör. Erdal YASAVUL

 

 

 

 

 

eyasavul@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

Özgeçmiş

 

 

 

 

 

Dahili: 122


   Öğr. Gör. Dr. F. Pınar TORUN

 

 

 

 

 

ptorun@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

Özgeçmiş

 

 

 

 

 

Dahili: 119


Öğr. Gör. Dr. Muhittin ERSUNGUR

 

 

 

 

 

mersungur@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

Özgeçmiş

 

 

 

 

 

Dahili: 122

       Öğr. Gör. Sema SEVÜK

 

 

 

 

 

 

 

Dahili: