İleri Yabancı Dil Birimi

 

Dr. Öğr. Üyesi Figen YILMAZ

Birim Başkanı

fyilmaz@cu.edu.tr

Özgeçmiş

Dahili: 2923

Bu birim, eğitim dili tamamen (%100) veya kısmen (%30) yabancı dil olan fakülte ve/veya bölümlere kayıtlı, yabancı dil eğitimini başarı ile tamamlayan ya da hazırlık eğitimiden muaf olan öğrencilere yönelik hazırlanmış ders programı sunan bir birimdir. Bu birimce hazırlanan programda, öğrencilerin hazırlık eğitiminde edindikleri bilgi ve becerilerini daha ileri düzeylere taşıyacak nitelikte olup, akademik ve mesleki hayatlarında gereksinim duyabilecekleri dil becerileri ile eleştirel düşünme, yansıtıcı düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerini tümleşik olarak kazandırmayı hedefleyen aşağıdaki derslerin sunulması düşünülmektedir:

 

  • İleri düzey yazma
  • İleri düzey dinleme, konuşma, not alma teknikleri
  • İleri düzey sunu teknikleri
  • Makale, rapor yazma
  • Teknik yabancı dil

 

Birimde Görevli Öğretim Elemanları

 

Öğr. Gör. Aslıcan DEĞERLİ

 

 

 

 

 

Dahili: 

 

Öğr. Gör. Ela GÜRSOY DARÇIN

 

egursoy@cu.edu.tr

 

Özgeçmiş

 

Dahili: 

 

Öğr. Gör. Dr. Elçin PETEK GÜVEN

 

epetek@cu.edu.tr

 

Özgeçmiş

 

Dahili: 


       Öğr. Gör. Erdal YASAVUL

 

 

 

 

 

eyasavul@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

Özgeçmiş

 

 

 

 

 

Dahili: 122


   Öğr. Gör. Dr. F. Pınar TORUN

 

 

 

 

 

ptorun@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

Özgeçmiş

 

 

 

 

 

Dahili: 119

Doç. Dr. Gülden TÜM

 

guldentum@cu.edu.tr

Özgeçmiş

Dahili:


       Öğr. Gör. Neşe SONÇAĞ

 

 

 

 

 

nsoncag@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

Özgeçmiş

 

 

 

 

 

Dahili: 132

       Öğr. Gör. Sema SEVÜK

 

 

 

 

 

 

 

Dahili: