Temel Yabancı Dil Hazırlık Birimi

 

Öğr. Gör. N. Başak İRTEŞ

Birim Başkanı

ntan@cu.edu.tr

Özgeçmiş

Dahili: 119

Temel Yabancı Diller Hazırlık Birimi, eğitim dili % 100 veya % 30 İngilizce olan fakülte ve/veya bölümlere kayıtlı öğrencilere açılacak, 4 bloğa  (toplam iki döneme) yayılan ve öğrencileri B1+ seviyesine getirmeyi hedefleyen zorunlu yabancı dil derslerini organize eden, gerekli materyal desteğini sağlayan, gerçekleştirilen projelerle eğitimsel değerlere katkıda bulunan bir birimdir. Bu birimin hazırladığı program kapsamında sunulacak derslerin içeriği ve kazandırılacak yabancı dil becerisi ‘Avrupa Ortak Dil Kriterleri Çerçevesi’ ne uygun olarak planlanmıştır.

 

Birimde Görevli Öğretim Elemanları

 

Öğr. Gör. Agnieszka BOJARCZUK-TÜNCER

 

 

 

 

 

abojarczuk@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

Özgeçmiş

 

      Öğr. Gör. Dr. Ali AVŞAR

 

 

 

 

 

aliavsar@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

Özgeçmiş

 

 

 

 

 

Dahili: 102

          Öğr. Gör. Ali YÜCEL

aliyucel@cu.edu.tr Özgeçmiş Dahili: 134

   Öğr. Gör. Arzu YEDEKÇİOĞLU

 

 

 

 

 

ayedekcioglu@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

 

Dahili: 101

       Öğr. Gör. Asuman ALAÇ

 

 

 

 

 

aalac@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

Özgeçmiş

 

 

 

 

 

Dahili: 114

      Öğr. Gör. Dr. Ayça DİNÇER

 

 

 

 

 

adincer@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

 

Özgeçmiş

 

 

 

 

 

Dahili: 101

     Öğr. Gör. Aysun EŞME FİDA

 

 

 

 

 

aesme@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

Özgeçmiş

 

 

 

 

 

Dahili: 116

Öğr. Gör. Ayşe Fırat DALAK ATAÖZÜ

aataozu@cu.edu.tr

Özgeçmiş Dahili: 125

      Öğr. Gör. Bedriye TIRAK

 

 

 

 

 

btirak@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

Özgeçmiş

 

 

 

 

 

Dahili: 133


Öğr. Gör. Dr. Berna BALCI HARMANDAR

 

 

 

 

 

balcib@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

Özgeçmiş

 

 

 

 

 

Dahili: 117


      Öğr. Gör. Berna TORLAKLI

 

 

 

 

 

btorlakli@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

Özgeçmiş

 

 

 

 

 

Dahili: 127


Öğr. Gör. Dr. Betül GÜLERYÜZ ADAMHASAN

 

 

 

 

 

bguleryuz@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

Özgeçmiş

 

 

 

 

 

Dahili: 113


     Öğr. Gör. Beyza KABADAYI

 

 

 

 

 

bkabadayi@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

Özgeçmiş

 

 

 

 

 

Dahili: 133


      Öğr. Gör. Cemile BUĞRA

 

 

 

 

 

cbugra@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

Özgeçmiş

 

 

 

 

 

Dahili: 131


      Öğr. Gör. Dr. Diser SUCAK

 

 

 

 

 

dertekin@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

Özgeçmiş

 

 

 

 

 

Dahili: 131


  Öğr. Gör. Dr. Eda BÜYÜKNİSAN

 

 

 

 

 

ebuyuknisan@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

Özgeçmiş

 

 

 

 

 

Dahili: 129


    Öğr. Gör. Dr. Eda KAHYALAR

 

 

 

 

 

ekahyalar@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

Özgeçmiş

 

 

 

 

 

Dahili: 132


         Öğr. Gör. Eda ŞAYAN

 

 

 

 

 

esayan@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

Özgeçmiş

 

 

 

 

 

Dahili: 116

       Öğr. Gör. Dr. Emel UÇAR

 

 

 

 

 

eucar@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

Özgeçmiş

 

 

 

 

 

Dahili: 138       Öğr. Gör. Emine DEMİR

 

 

 

 

 

demiremine@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

Özgeçmiş

 

 

 

 

 

Dahili: 117


       Öğr. Gör. Eser KAMIŞÇI

 

 

 

 

 

ekamisci@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

Özgeçmiş

 

 

 

 

 

Dahili: 114


       Öğr. Gör. Esin ÖZÜNLÜ

 

 

 

 

 

eozunlu@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

Özgeçmiş

 

 

 

 

 

Dahili: 117


 Öğr. Gör. Dr. Esma BİRİCİK DENİZ

 

 

 

 

 

edeniz@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

Özgeçmiş

 

 

 

 

 

Dahili: 119


Öğr. Gör. Dr. Esra ALTUNKOL ASLAN

 

 

 

 

 

ealtunkol@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

Özgeçmiş

 

 

 

 

 

Dahili: 133

    Dr. Öğr. Üyesi Figen YILMAZ

 

 

 

 

 

fyilmaz@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

Özgeçmiş

 

 

 

 

 

Dahili: 108


           Öğr. Gör. Filiz DUR

 

 

 

 

 

fdur@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dahili: 103

      Öğr. Gör. Gamze ULUHAN

 

 

 

 

 

guluhan@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

Özgeçmiş

 

 

 

 

 

Dahili: 103


       Öğr. Gör. Gül TÜRKMEN

 

 

 

 

 

gturkmen@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

Özgeçmiş

 

 

 

 

 

Dahili: 114


    Öğr. Gör. Gülcihan ODABAŞI

 

 

 

 

 

godabasi@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

Özgeçmiş

 

 

 

 

 

Dahili: 113


       Öğr. Gör. Gülin KARTUM

 

 

 

 

 

gkartum@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

Özgeçmiş

 

 

 

 

 

Dahili: 132


Öğr. Gör. Gülsun KORKMAZ ÖZDEMİR

 

 

 

 

 

gozdemir@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

Özgeçmiş

 

 

 

 

 

Dahili: 101


   Öğr. Gör. Hasan AHKEMOĞLU

 

 

 

 

 

ahkemoglu@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

Özgeçmiş

 

 

 

 

 

Dahili: 122


         Öğr. Gör. Hülya POLAT

 

 

 

 

 

hadpolat@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

Özgeçmiş

 

 

 

 

 

Dahili: 125

           Öğr. Gör. Işık TİBET

 

 

 

 

 

isiktibet@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

Özgeçmiş

 

 

 

 

 

Dahili: 125

   Öğr. Gör. Dr. İlkay ÇELİK YAZICI

 

 

 

 

 

icyazici@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

Özgeçmiş

 

 

 

 

 

Dahili: 119


     Öğr. Gör. Kamile KANDIRALI

 

 

 

 

 

kkandirali@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

Özgeçmiş

 

 

 

 

 

Dahili: 120


Öğr. Gör. Meltem HALAÇOĞLU

 

 

 

 

 

meltemhlc@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

Özgeçmiş

 

 

 

 

 

Dahili: 132


Öğr. Gör. Merve SOFU SÜRMELİ

 

 

 

 

 

msofu@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

Özgeçmiş

 

 

 

 

 

Dahili: 113

Öğr. Gör. Dr. Meryem ÖZDEMİR YILMAZER

mozdemir@cu.edu.tr

Özgeçmiş

Dahili: 127

       Öğr. Gör. Mustafa KARA

 

 

 

 

karam@cu.edu.tr

 

 

 

 

Özgeçmiş

 

 

 

 

Dahili: 120

          Öğr. Gör. Nazlı DİRİM

 

 

 

 

 

ndirim@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

Özgeçmiş

 

 

 

 

 

Dahili: 129


  Öğr. Gör. Neslihan GÜNDOĞDU

 

 

 

 

 

nesgun@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

Özgeçmiş

 

 

 

 

 

Dahili: 131

         Öğr. Gör. Olga KUNT

 

 

 

 

 

okunt@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

Özgeçmiş

 

 

 

 

 

Dahili: 103

    Öğr. Gör. Özden AKYOL BAL

 

 

 

 

 

oakyol@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

Özgeçmiş

 

 

 

 

 

Dahili: 138


     Öğr. Gör. Özlem SARIASLAN

 

 

 

 

 

ssariaslan@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dahili: 138


     Öğr. Gör. Püren DÖŞKAYA

 

 

 

 

 

pdoskaya@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

Özgeçmiş

 

 

 

 

 

Dahili: 113


 Öğr. Gör. Sezer Alper ZEREYALP

 

 

 

 

 

azereyalp@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

Özgeçmiş

 

 

 

 

 

Dahili: 141


      Öğr. Gör. Saadet YILMAZ

 

 

 

 

 

yilmazs@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

Özgeçmiş

 

 

 

 

 

Dahili: 126

       Öğr. Gör. Seda GÜLER

 

 

 

 

 

sguler@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

Özgeçmiş

 

 

 

 

 

Dahili: 127


        Öğr. Gör. Sibel ALTUĞ

 

 

 

 

 

saltug@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

 

Dahili: 102


        Öğr. Gör. Tolunay EKİZ

 

 

 

 

 

tekiz@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

Özgeçmiş

 

 

 

 

 

Dahili: 114


     Öğr. Gör. Tülin B. DAĞINIK

 

 

 

 

 

tbasman@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

Özgeçmiş

 

 

 

 

 

Dahili: 134

   Öğr. Gör. Ülkü GÖDE ÖDEMİŞ

 

 

 

 

 

ulkuodemis@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

Özgeçmiş

 

 

 

 

 

Dahili: 129