Duyurular

...

14 EKİM 2020 VE 16 EKİM 2020 TARİHLERİNDE YAPILACAK SINAVLARLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME

 

TFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

14 Ekim 2020 ve 16 Ekim 2020 tarihlerinde aşağıda tanımlanan öğrenciler için sırasıyla çevrimiçi (online) Düzey Belirleme Sınavı ve İngilizce Yeterlik Sınavı yapılacaktır. Yeterlik Sınavına girebilmek için 14 Ekim 2020 Çarşamba günü çevrimiçi yapılacak olan Düzey Belirleme Sınavından 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 50 (elli) puan almak gereklidir.

Sınava girecek öğrenciler:

1.       1. 2020-2021 akademik yılında ÇUÖS olarak anılan Çukurova Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavı sonucu üniversitemizin öğretim dili İngilizce olan bir lisans programına kayıt yaptıran öğrenciler

2.     2. 2020 YKS Ek Yerleştirme sonucu üniversitemizin öğretim dili İngilizce olan bir lisans programına kayıt yaptıran öğrenciler

3.       3.  Özel durumu sonucu sınava girme hakkı verilen öğrenciler

 

Aşağıda yer alan açıklamalarda14Ekim 2020 tarihinde yapılacak çevrimiçiDüzey Belirleme Sınavı ile 16 Ekim2020 tarihinde yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavı ile ilgili şu bilgiler bulunmaktadır:

A.      Çevrimiçi sınavlara girişle ilgili uyulması gereken esaslar

B.      Sınavların içeriği ve erişime açık olduğu zaman aralıkları ve süreleri hakkında detaylı bilgi

 

A.      Çevrimiçi sınavlara girişle ilgili uyulması gereken esaslar

 

1.       Sınavın yapılacağı elektronik ortama girebilmek için, internet bağlantısı olan dizüstü veya masaüstü bilgisayar, veya mobil cihaza ihtiyacınız olacaktır. (Uyarı: Mobil cihaz kullanmanız tavsiye edilmez.)

2.       Elektronik ortamda yapılacak sınava giriş için gereken (güncellemeleri yapılmış) bilgisayar, internet vb. alt yapıyı sağlamak ve elektrik kesintisine karşı önlemini almak öğrencinin kendi sorumluluğundadır.

3.       https://login.cu.edu.tr adresini kullanarak öğrenci numaranız ve şifrenizle Ç.Ü. Bilgi Sistemine (ÇÜBİS) geçiş yaptıktan sonra, yönlendirme linki ile sınav sayfasına giriş yapabilirsiniz. Sınava girişle ilgili diğer açıklamalar (sınava giriş linki vb.) için ÇÜBİS’te yapılacak duyuruları takip ediniz.

4.       Sınavların başlangıç saatlerinden 15 dakika önce sınava giriş için tüm hazırlığınızı tamamlamış olmanız tavsiye edilir. Bu yöndeki sorumluluk öğrenciye aittir.

5.       Ekranda gördüğünüz soruyu veya soruları cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki sayfaya ilerleyebilirsiniz. Ancak sayfalar arasında geri gitme imkânı yoktur.İşaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.

 

 

B.      SINAVLARIN İÇERİĞİ ve ERİŞİME AÇIK OLDUĞU ZAMAN ARALIKLARI VE SÜRELERİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİ

1.       Düzey Belirleme Sınavı (PlacementExamination):

 

·         Düzey Belirleme Sınavı, çoktan seçmeli türde 80 sorudan oluşacak ve sınavı cevaplandırmak için90 dakika süreniz olacaktır.

 

·      14 Ekim 2020, Çarşamba, Saat: 10:00-12:00 arası sınav öğrencilerin erişimine açık olacaktır.Bu zaman aralığı dışında sınava erişim veya cevaplandırmaya devam etmek mümkün değildir.

 

2.       İngilizce Yeterlik Sınavı (English ProficiencyExamination):

 

·      Yeterlik Sınavına girebilmek için 14 Ekim 2020 Çarşamba günü çevrimiçi yapılacak olan Düzey Belirleme Sınavından 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 50 (elli) puan almak gereklidir.

 

·      İngilizce Yeterlik Sınavı üç bölümden oluşacak olup bölümler aşağıdaki sırayla yapılacaktır.

A.      Dinlediğini Anlama (ListeningComprehension)

B.      Okuduğunu Anlama (Reading Comprehension)

C.      Yazma (Writing)

 

A.      Dinlediğini Anlama (ListeningComprehension) Bölümü çoktan seçmeli türde ve farklı uzunluklarda dinleme metinleri (kayıtları) içeren dört kısımdan oluşmakta ve toplam 20 soru bulunmaktadır. Bir dinleme metniniizleyen birden altıya kadar soru bulunabilir. Bu bölümün toplam süresi, kayıtlarındinlenme süresi dahil, 35 dakikadır. Tüm soruları dinleyebilmek ve cevaplandırabilmek için bir soru üzerinde çok fazla oyalanmamanız sınav süresini makul kullanmak açısından yararınıza olacaktır.

 

Yeterlik Sınavının Dinlediğini Anlama Bölümü, 16 Ekim 2020 Cuma günü, 10:00- 11:00 saatleri arasında öğrencilerin erişimine açık olacaktır. Bu zaman aralığı dışında sınava erişim veya cevaplandırmaya devam etmek mümkün değildir.

 

B.      Okuduğunu Anlama (Reading Comprehension) Bölümüfarklı uzunluklarda metinlerden oluşan iki kısımdan oluşmakta ve toplam 20 soru bulunmaktadır. Bir okuma metnini izleyen birden beşe kadar soru bulunabilir. Bu bölümün toplam süresi 45 dakikadır. Tüm soruları okuyup cevaplandırabilmek için bir soru üzerinde çok fazla oyalanmamanız sınav süresini makul kullanmak açısından yararınıza olacaktır.

 

Yeterlik Sınavının Okuduğunu Anlama Bölümü, 16 Ekim 2020 Cuma günü, 11:30- 12:45 saatleri arasında öğrencilerin erişimine açık olacaktır.Bu zaman aralığı dışında sınava erişim veya cevaplandırmaya devam etmek mümkün değildir.

 

C.      Yazma (Writing) Bölümü, iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda, diyalog tamamlama tipinde çoktan seçmeli 5 soru yer almaktadır. İkinci kısımda, verilen bir konuya ilişkin en az 250 kelimelik İngilizce bir metin yazılması istenmektedir. Yazma (Writing) Bölümüne ait toplam süre 60 dakikadır.

UYARI:Metin yazma bölümünde, sorulan soruya başka kaynaklardan alıntılanmışcevaplar veya cümleler değil, kendi cevabınızı kendi cümlelerinizle özgün bir metin halinde yazmanız beklenmektedir. Yazılan metinler intihal tespit programları tarafından taranıp kontrol edilecektir. İntihal tespit edilen yazılar 0 (sıfır) puan alır.

 

Yeterlik Sınavının Yazma (Writing) Bölümü 16 Ekim 2020 Cuma günü, 14:00-15:30 saatleri arasında öğrencilerin erişimine açık olacaktır. Bu zaman aralığı dışında sınava erişim veya cevaplandırmaya devam etmek mümkün değildir.