Duyurular

...

TEKRAR ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÖNEMLİ DUYURU

 

2021-2022 Akademik yılında YADYO İngilizce Hazırlık Programında başarısız olan tekrar öğrencilerinden 2022-2023 Akademik yılında derslere devam etmek isteyenlerin aşağıdaki bilgileri içeren bir dilekçe yazarak 16.09.2022 tarihi saat 13:00’a kadar yadyo@cu.edu.tr adresine e-posta göndermeleri gerekmektedir.

 

 

(Derslere devam etmek isteyen tekrar öğrencileri içindir.)

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE,

2021-2022 Akademik yılında İngilizce Hazırlık Programı öğrencisi olarak dil eğitimine devam ettim, başarısız oldum. Halen hazırlık yükümlülüğüm bulunduğundan 2022-2023 akademik yılında hazırlık programına devam etmek istiyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

…../09/2022

Adı Soyadı :............................................................................

Öğrenci No :..........................................................................

Fakülte:.................................................................................

Bölüm :..................................................................................

Telefon :................................................................................

Adres:....................................................................................

e-posta :.................................................................................