İdari Personel

 

 Adı-Soyadı  Unvanı  Kadro Birimi
 Görevi     E-Mail
  YADYO. Sek.     Yüksekokul Sekreteri
 
Tuba AKGÜN
 Şef
  YADYO(13 b-4 ile Rekt.) ...................
 ........................
Yasemin ÜNAL
 Şef
  Eğitim Fakültesi
 Özlük İşleri
 Yasemin0382@hotmail.com
Ayfer Ayda Bindal HAKÖZÜ
 Şef   YADYO(13 b-4 ile Rekt.)
...................  .........................
Nermin YURDAKUL
 Bil. İşl.
  Per. Dai. Bşk.
 Öğrenci İşleri
 ntum@cu.edu.tr
Hüseyin KANMAZ
 Muhasebeci   YADYO  Maaş Tah.-Dön. Ser.
 huseyinalp1968@gmail.com
İsmail KÜRTÜL
 VHKİ   YADYO  Taş.Kay.Kont.Yet.  kanarya012008@hotmail.com
Hüseyin KONAKLI  VHKİ   YADYO  Öğrenci İşleri  hkonakli@cu.edu.tr
Ömer AYYILDIZ  Memur   Eğitim Fakültesi  Özel Kalem  oayyildiz@cu.edu.tr
Özlem KILIÇ  İdari Hiz.   YADYO  Kütüphane  kilico@cu.edu.tr
Muzaffer KÜÇÜKSUBAŞI
 Teknsyen Yardımcısı    İdari ve Mali İşl. Da. Bşk.
 Teknik İşler  mkücüksubasi@cu.edu.tr
      
   ----------------