Yeterlilik Sınavı Örneği
Bu sayfa sizi dış bir bağlantıya yönlendirecektir.

Birim web sitesi linki : http://yadyo.cu.edu.tr/storage/Formlar/Yeterliks%C4%B1nav%C4%B1%C3%B6rne%C4%9Fi.pdf
gitmek için lütfen tıklayınız.