Yıl İçi ve Yıl Sonu Başarı Notu Hesaplaması

Örnek: YIL İÇİ BAŞARI NOTU HESAPLAMASI


 GÜZ DÖNEMİ                                                                                                             BAHAR DÖNEMİ

1. Achievement notu: 75                               3. Achievement notu: 60

2. Achievement notu: 65                               4. Achievement notu: 65

Final 1 notu: 50                                             Final 2 notu: 60

Portfolyo notu: 15                                         Portfolyo notu: 17

75 x %20  = 15                                             60 x %20   = 12

65 x %20  = 13                                             65 x %20   = 13

50 x %40  = 20                                             60 x %40   = 24

 

Güz dönemi başarı notu:63                                                 Bahar dönemi başarı notu:66

YIL İÇİ BAŞARI NOTU (63+66)/2=64,5 (Bahar Yeterlik Sınavına Girebilir)                                    

Bahar Yeterlik sınavından toplamda 60 ve üzeri puan alan öğrenciler başarılı sayılırlar.

Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Programı Hazırlık Sınıfı öğrencileri ise, yıl içinde 60 ve üzeri bir nota ulaşabildiklerinde yılsonu Bahar Dönemi Yeterlik Sınavına girebilirler. Bu sınavda 80 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılırlar.