Genel Bilgiler

Yüksekokulumuz, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak Bakanlar Kurulu kararının  14.3.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmasıyla Yabancı Diller Yüksekokulu adıyla 25.02.2009 tarihinde kurulmuştur. Çukurova Üniversitesi'nin birçok bölüm ve programında eğitim-öğretim dili İngilizcedir. Öğrencilerin dersleri takip edebilmesi için İngilizcelerinin belirli bir seviyede olması gerekmektedir. Her akademik yılın başında, tüm öğrencilere muafiyet/ seviye belirleme/ yeterlilik sınavı uygulanmaktadır. Bu sınav sonucunda, ön lisans/lisans programlarında derslere katılmak için İngilizce dil düzeyi yeterli olmayan öğrenciler, fakültelerindeki ilk dönemlerine başlamadan önce İngilizce Hazırlık Programı'na devam ederek İngilizcelerini geliştirirler. YADYO İngilizce Hazırlık Programı,  iyi eğitimli, deneyimli, öğrencileriyle yakından ilgilenen eğitimci kadrosu ile üniversitenin beklentilerini karşılayacak çağdaş yöntem ve yaklaşımları harmanlayarak, öğrencilere hem akademik hem de iş yaşamlarında ihtiyaç duydukları dil altyapısını kazandırmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda bu programlar öğrencilerin kendine güvenli ve eğitimleri süresince öğrenme sorumluluklarını alan özgür bireyler olarak yetişmelerini esas alacak şekilde düzenlenmektedir.YADYO İngilizce Hazırlık Programı, derslerine devam eden, düzenli çalışan, ödevlerini yapan ve sınıf dışı kaynakları kullanan tüm öğrencilerin başarılı olabileceği bir yapı içinde düzenlenmiştir. İngilizce Hazırlık sistemi, tüm seviyedeki öğrencileri, programın gereklerini başarıyla yerine getirmeleri koşuluyla, bir akademik yıl içerisinde hedeflenen düzeye ulaştıracak şekilde geliştirilmiştir. YADYO, (birinci ve ikinci düzeyler  haftada 26, üçüncü ve dördüncü düzeyler haftada 24 saat) haftada 24-26 saat B2 düzeyinde yoğun yabancı dil eğitimi içeren Hazırlık Programının yanı sıra Fakülte ve Yüksekokulların Ortak Yabancı Dil derslerini de yürütmektedir.