Program Geliştirme ve Materyal Hazırlama Koordinatörlüğü


 


  Öğr.Gör.Dr. Meryem ÖZDEMİR YILMAZER
                                                  Program Geliştirme ve Materyal Hazırlama Koordinatörü


Program Geliştirme ve Materyal Hazırlama Koordinatörlüğü Görevlileri

      Öğr.Gör. Gülin KARTUM                                         Öğr.Gör. Tolunay EKİZ                                            Öğr.Gör. Berna TORLAKLI                                                                                    


Yüksekokulumuz Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfları ders programları ve içeriklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması, eğitim – öğretim yılı her dönemine ait ders programlarının ve çalışmalarının planlanması ile sorumludur. 
Birimin Misyonu:

• Zorunlu İngilizce hazırlık programında kullanılacak ders materyalinin düzey içi ve düzeyler arası bağlamda eşgüdüm sağlayacak bir biçimde kullanılması ve hazırlık sınıfındaki tüm dersler arasında paralelliğin sağlanması için gerekli çalışmaları organize etmek.

• Dönem boyunca yapılacak sınavların yürütülmesi konusunda Sınav Hazırlama Birimi ile koordinasyon içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmak.

• Programın uygulanmasında aksayan noktaları, bir sonraki yıla ışık tutması amacıyla belirlemek, bu noktaların ortadan kaldırılması için diğer birimler ve düzey sorumluları ile yapılacak çalışmayı organize etmek.