Akademik Personel

 

Unvanı

 Adı Soyadı

 E-Mail

Öğr.Gör.Dr.

Ali AVŞAR

avsarali2@gmail.com

Öğr.Gör.

Ali YÜCEL

ali_yucel@hotmail.com

Öğr.Gör.

Arzu YEDEKÇİOĞLU

ayedekcioglu@hotmail.com

Öğr.Gör.

Asuman ALAÇ

aalac@cu.edu.tr

Öğr.Gör.Dr.

Ayça DİNÇER

aycachom@hotmail.com

Öğr.Gör.

Aysun EŞME FİDA

aesme@cu.edu.tr

Öğr.Gör.

Ayşe FIRAT DALAK

aysefir@gmail.com

 

 

 

Öğr.Gör.

Başak TAN İRTEŞ

tanbasak80@hotmail.com

Öğr.Gör.

Bedriye TIRAK

btirak@cu.edu.tr

Öğr.Gör.Dr.

Berna BALCI

brnblc@gmail.com

Öğr.Gör.

Berna TORLAKLI

bernakose1@gmail.com

Öğr.Gör.Dr.

Betül G. ADAMHASAN

betulga01@gmail.com

Öğr.Gör.

Beyza KABADAYI

beyzakabadayi@yahoo.com

Öğr.Gör.

Cemile BUĞRA

cbugra@cu.edu.tr

Öğr.Gör.Dr.

Diser SUCAK

disertekin@hotmail.com

Öğr.Gör.Dr.

Eda BÜYÜKNİSAN

edabuyuknisan@hotmail.com

Öğr.Gör.Dr.

Eda KAHYALAR

ekahyalar@gmail.com

Öğr.Gör.

Eda ŞAYAN

edasayan@hotmail.com

Öğr.Gör.

Ela GÜRSOY

egursoy@cu.edu.tr

Öğr.Gör.Dr.

Elçin PETEK GÜVEN

petekelcin@gmail.com

Öğr.Gör.Dr.

Emel UÇAR

ucaremel@hotmail.com

Öğr.Gör.Dr.

Erdal KAÇAR (Almanca)

erdalkacar@gmail.com

Öğr.Gör.

Eser KAMIŞÇI

eserkamisci@hotmail.com

Öğr.Gör.

Esin ÖZÜNLÜ

esinozunlu@yahoo.com

Öğr.Gör.Dr.

Esma BİRİCİK DENİZ

esmabiricik@gmail.com

Öğr.Gör.Dr.

Esra ASLAN

ealtunkol@cu.edu.tr

Öğr.Gör.Dr.

F. Pınar TORUN

pinartorun08@gmail.com

Doç.Dr.

Gülden TÜM

 

Dr.Öğr.Üyesi

İlker Çöltü (Almanca)

 

Dr.Öğr.Üyesi

Figen YILMAZ

fyilmazs@yahoo.com

Öğr.Gör.Dr.

Filiz AKSÖZ (Almanca)

faksöz@cu.edu.tr

Öğr.Gör.

Filiz DUR

flzdrasal@gmail.com

Öğr.Gör.

Funda RAYNHAM

fraynham@hotmail.com

Öğr.Gör.

Gamze ULUHAN

uluhangamze@gmail.com

Öğr.Gör.

Gül TÜRKMEN

gul.turkmen@hotmail.com

Öğr.Gör.

Gülcihan ODABAŞI

gersungur@hotmail.com

Öğr.Gör.

Gülin KARTUM

gkartum@cu.edu.tr

Öğr.Gör.

Gülsun ÖZDEMİR

gulsunozdemir@yahoo.com

Öğr.Gör.

Hasan AHKEMOĞLU

ahkemoglu@cu.edu.tr

Öğr.Gör.

Hülya POLAT

hadpolat@yahoo.com

Öğr.Gör.

Işık TİBET

i_tibet@yahoo.com

Öğr.Gör.Dr.

İlkay ÇELİK YAZICI

ilkay_celik@yahoo.com

Öğr.Gör.

Kamile KANDIRALI

kandirali.k@gmail.com

Öğr.Gör.

Meltem HALAÇOĞLU

maltemhlc@cu.edu.tr

Öğr.Gör.

Merve SOFU

mervesofuu@gmail.com

Öğr.Gör.Dr.

Meryem ÖZDEMİR YILMAZER

meryemzdemir@gmail.com

Öğr.Gör.

Mustafa KARA

mustafakara@live.com

Öğr.Gör.

Nazlı DİRİM

ndirim@cu.edu.tr

Öğr.Gör.

Neslihan GÜNDOĞDU

neslihangundogdu@hotmail.com

Öğr.Gör.

Neşe SONÇAĞ

nesesoncag@hotmail.com

Öğr.Gör.

Olga KUNT

alpprincess@gmail.com

Öğr.Gör.Dr.

Özden AKYOL BAL

oakyol@cu.edu.tr

Öğr.Gör.

Özlem SARIASLAN

ozlemsariaslan@yahoo.com

Öğr.Gör.

Püren DÖŞKAYA

purendoskaya@yahoo.com

Öğr.Gör.

Sezer Alper ZEREYALP

azereyalp@cu.edu.tr

Öğr.Gör.

Saadet YILMAZ

saadter-72@hotmail.com

Öğr.Gör.

Sema SEVÜK

semasevuk@yahoo.com

 

 

 

Öğr.Gör.

Sibel ALTUĞ

saltug01@hotmail.com

 Öğr.Gör.

Seda GÜLER

 

Öğr.Gör.

Şahver SAYAR

sayarsahver@yahoo.com

Öğr.Gör.

Tolunay EKİZ

ekiztolunay@yahoo.com

Öğr.Gör.

Tülin B. DAĞINIK

tulinbasman@yahoo.com

Öğr.Gör.

Ülkü GÖDE ÖDEMİŞ

ulkugode@hotmail.com