Ortak Zorunlu Yabancı Dil Birimi 


Okt. Erdal YASAVUL
Birim Başkanı


Ortak Zorunlu Yabancı Diller Birimi, eğitim dili Türkçe olan fakülte ve/veya bölümlere kayıtlı öğrencilere yönelik açılacak, iki döneme yayılan ve öğrencileri A2 seviyesine getirmeyi hedefleyen zorunlu yabancı dil derslerini organize eden bir birimdir. Bu birimin hazırladığı program kapsamında sunulacak derslerin içeriği ve kazandırılacak yabancı dil becerisi "Avrupa Ortak Dil Kriterleri Çerçevesi" ne uygun olarak planlanmıştır.