İleri Yabancı Dil Birimi 


Yrd. Doç. Dr. Figen YILMAZ
Birim Başkanı


Bu birim, eğitim dili tamamen (%100) veya kısmen (%30) yabancı dil olan fakülte ve/veya bölümlere kayıtlı, yabancı dil hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayan ya da hazırlık eğitiminden muaf olan öğrencilere yönelik hazırlanmış ders programı sunan bir birimdir. Bu birimce hazırlanan programda, öğrencilerin hazırlık eğitiminde edindikleri bilgi ve becerilerini daha ileri düzeylere taşıyacak nitelikte olup akademik ve mesleki hayatlarında gereksinim duyabilecekleri dil becerileri ile eleştirel düşünme, yansıtıcı düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerini tümleşik olarak kazandırmayı hedefleyen
- İleri düzey yazma
-İleri düzey dinleme, konuşma, not alma teknikleri
-İleri düzey sunu teknikleri
-Makale/rapor yazma
-Teknik yabancı dil
derslerin sunulması düşünülmektedir.