Genel Bilgiler

 

Çukurova Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, 14 Mart 2009 tarihinde resmî gazetede yayınlanan 27169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 25 Şubat 2009 tarihinde kurulmuştur. 

Çukurova Üniversitesi'nin birçok bölüm ve programında eğitim-öğretim dili İngilizcedir. Öğrencilerin dersleri takip edebilmesi için İngilizcelerinin belirli bir seviyede olması gerekmektedir. Her akademik yılın başında, tüm öğrencilere muafiyet/seviye belirleme/yeterlilik sınavı uygulanmaktadır. Bu sınav sonucunda, ön lisans/lisans programlarında derslere katılmak için İngilizce dil düzeyi yeterli olmayan öğrenciler, fakültelerindeki ilk dönemlerine başlamadan önce İngilizce Hazırlık Programı'na devam ederek İngilizcelerini geliştirirler.

YADYO İngilizce Hazırlık Programı, iyi eğitimli, deneyimli, eğitimci kadrosu ile öğrencilere hem akademik hem de iş yaşamlarında ihtiyaç duydukları dil becerilerinin geliştirilmesini amaçlar ve her seviyede öğrenciye dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri kazandırır. Aynı zamanda bu programlar öğrencilerin kendine güvenli ve eğitimleri süresince öğrenme sorumluluklarını alan özgür bireyler olarak yetişmelerini esas alacak şekilde düzenlenmektedir. İngilizce hazırlık Programı öncelikle öğrencilerin, müfredat gerekliliklerini başarıyla yerine getirmeleri koşuluyla, bir akademik yılda İngilizce dil yeterliliğinde tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

YADYO yoğun yabancı dil eğitimi içeren Hazırlık Programının yanı sıra Fakülte ve Yüksekokulların Ortak Yabancı Dil derslerini de yürütmektedir.