Program Geliştirme ve Materyal Hazırlama Koordinatörlüğü

 

Koordinatör

 

 

Öğr. Gör. Başak İRTEŞ

 

 

 

Program Geliştirme ve Materyal Hazırlama Koordinatörlüğü Çalışanları

 

 

 

Öğr. Gör. Agnieszka BOJARCZUK-TÜNCER                                Öğr. Gör. Dr. İlkay ÇELİK YAZICI

 

 

 

Yüksekokulumuz Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfları ders programları ve içeriklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması, eğitim – öğretim yılı her dönemine ait ders programlarının ve çalışmalarının planlanması ile sorumludur. 

 

 

Birimin Misyonu

 

 

• Zorunlu İngilizce hazırlık programında kullanılacak ders materyalinin düzey içi ve düzeyler arası bağlamda eşgüdüm sağlayacak bir biçimde kullanılması ve hazırlık sınıfındaki tüm dersler arasında paralelliğin sağlanması için gerekli çalışmaları organize etmek.

 

• Dönem boyunca yapılacak sınavların yürütülmesi konusunda Sınav Hazırlama Birimi ile koordinasyon içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmak.

 

• Programın uygulanmasında aksayan noktaları, bir sonraki yıla ışık tutması amacıyla belirlemek, bu noktaların ortadan kaldırılması için diğer birimler ve düzey sorumluları ile yapılacak çalışmayı organize etmek.